Chuyển Văn Phòng – Dọn kho TT TV TK Tàu Thủy

Chuyển Văn Phòng – Dọn kho TT TV TK Tàu Thủy

Xin chân thành cảm ơn CN Tổng Công Ty CN Tàu Thủy đã sử dụng dịch vụ của Tâm Nhất Phát.
P/s : Chỉ với 10 người.Tâm Nhất Phát đã sắp xếp chuyển đổi 3 lầu hồ sơ, 7 kệ chứng từ, 6 phòng, 40 bộ bàn ghế tủ hoàn chỉnh.

Chuyển Văn Phòng – Dọn kho TT TV TK Tàu Thủy
Scroll to top
support